Scholingen Geboortezorg Academie

Partusassistentie in acute verloskundige situaties en VIP

Tijdens deze scholing zal verdieping en extra uitleg gegeven over de volgende onderwerpen: begeleiden barende bij vervroegde inzet, Acute verloskunde en partusassistentie, inclusief oefenen op de gesimuleerde baringspop. Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene. Opvang en begeleiding ouders. Samenwerking met zorgprofessionals. Overdracht en rapportage. Begeleiding naar het ziekenhuis. Training van specifieke vaardigheden en procedures middels simulatie. 

Kinder - EHBO & Reanimatie

Onze training EHBO aan baby’s en kinderen wordt afgesloten met een certificaat goedgekeurd door de rijksoverheid voor gastouders. Reanimatie en AED komen tijdens deze cursus aan bod. Wil je enkel leren reanimeren en een AED toepassen? Dan is de training reanimatie aan baby’s, kinderen en volwassenen het overwegen waard.

 

 

 

Werkbegeleider

Deze scholing wordt aangeboden om de kwaliteit van begeleiden in de praktijk te waarborgen, zodat alle leerbedrijven de leerlingen hetzelfde kunnen begeleiden en beoordelen. In deze scholing worden er richtlijnen beschreven over de begeleiding en beoordeling van leerlingen naar de maatstaven van het beroepscompetentieprofiel.

Borstvoeding basis

Deze scholing zal de basis begrippen rondom borstvoeding behandelen en herhalen. Wat is de anatomie en fysiologie van de borst, hoe werkt borstvoeding en wat zijn voedingshoudingen.

Borstvoeding verdieping

Borstvoeding bij een baby met een aangeboren afwijking, na borstverkleining of borstvergroting en na sectio en fluxus. Deze training focust ook op voeding en allergie, voeden bij het krijgen van een meerling en het voeden van een premature baby of voedingsproblemen.

Psychosociale problematiek in de kraamweek

Deze scholing focust zich op kraamzorg in de specifieke situatie; Psychosociale problematiek.

Kraamzorg in specifieke situaties

Deze scholing focust zich op kraamzorg in specifieke situaties. Je kan denken aan psychosociale problematiek, kunstverlossing en sectio nazorg, Rouw en verlies en de Premature en dysmature pasgeborene. 

Kraamzorg in specifieke situaties

Deze scholing focust zich op kraamzorg in specifieke situaties. Je kan denken aan psychosociale problematiek, kunstverlossing en sectio nazorg, Rouw en verlies en de Premature en dysmature pasgeborene. 

Kraamzorg in specifieke situaties

Deze scholing focust zich op kraamzorg in specifieke situaties. Je kan denken aan psychosociale problematiek, kunstverlossing en sectio nazorg, Rouw en verlies en de Premature en dysmature pasgeborene. 

Verpleegtechnische handelingen

Verblijfskatheter

Deze scholing zal je de verpleegtechnische handelingen rondom een verblijfskatheter aanleren.  

Verpleegtechnische handelingen

Lachgas toedienen

Deze scholing zal je de verpleegtechnische handelingen rondom lachgas toedienen aanleren. 

Verpleegtechnische handelingen

Bloeddruk meten

Deze scholing zal je de verpleegtechnische handelingen bloeddruk meten aanleren. 

Fysiologie en pathologie van de baring

Deze scholing geeft informatie over goede begeleiding van het kraamgezin tijdens de baring. Tijdens ‘Fysiologie en pathologie tijdens de baring’ leert je als kraamverzorgende hoe je ouders helpt en begeleiding geeft tijdens de baring en hoe je de verloskundige moet ondersteunen hierin. Je verdiept je in de ondersteuning tijdens de baring, de baringsfasen en de problemen die zich per baringsfase kunnen voordoen.

 

 

kraamverzorgende

Fysiologie en pathologie van het kraambed

Pasgeborene

Deze scholing geeft informatie over een goede begeleiding van het kraamgezin in het kraambed. Het is prettig om te weten wat je taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe je op de juiste manier begeleiding geeft tijdens het kraambed aan de kraamvrouw en pasgeborene. Tijdens ‘Fysiologie en pathologie in het kraambed – pasgeborene” behandelen we de pathologie van de pasgeborene.

 

Fysiologie en pathologie van het kraambed

Moeder

Deze scholing geeft informatie over een goede begeleiding van het kraamgezin in het kraambed. Het is prettig om te weten wat je taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe je op de juiste manier begeleiding geeft tijdens het kraambed aan de kraamvrouw en pasgeborene. Tijdens ‘Fysiologie en pathologie in het kraambed – moeder’ leer je hoe een normaal kraambed verloopt en lees je over de pathologie van het kraambed.

Kaders primair zorgproces

Deze scholing geeft inzicht in de primaire zorgprocessen in de kraamzorg. Er wordt stil gestaan bij de start van de zorg en hoe je observeert en signaleert. Methodisch werken en klinisch redeneren wordt behandeld in de scholing. 

academie kraamzorg

Communicatie

Deze scholing zal verschillende communicatietechnieken behandelen. Daarnaast wordt er in deze scholing aandacht besteed aan verschillende doelgroepen en vormen van communicatie.

Hygiënisch Werken en Infectiepreventie

Deze scholing wil bijdragen aan een goed begrip van hygiënische maatregelen en een veilige verzorging van moeder en kind. Hygiënisch werken beschermd de kraamvrouw en de baby tegen ziektekiemen van buiten maar beschermd ook jezelf tegen ziektekiemen van het kraamgezin.

Hyperbilirubinemie

Deze scholing zal in gaan op de gele pasgeborene. Hoe hyperbilirubinemie ontstaat, wat de signalen zijn, wat de vooraf kans is op het ontstaan van een gele pasgeborene.

Vroegsignalering, Meldcode en Shaken baby syndroom

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij (vermoedens van) ernstige gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij stichting Veilig Thuis. De ‘Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ is hierop aangepast en worden behandeld tijdens deze scholing voor vroegsignalering en meldcode.

In-Company Scholing

Alle scholingen kunnen ook in-company aangeboden worden. Ben je op zoek naar een scholing gericht op jullie eigen situatie en voor meerdere medewerkers uit jullie kraamzorg organisatie? Kies dan voor een in-company scholing en vraag gerust naar de mogelijkheden. Geboortezorg Academie geeft u graag meer informatie. 

Scholing op aanvraag

Staat de gewenste scholing er niet tussen? Op aanvraag kunnen wij veel betekenen, vraag gerust naar de mogelijkheden door ons te mailen via scholingen@geboortezorgacademie.nl of te bellen naar 085-0471991. De Geboortezorg Academie geeft u graag meer informatie. 

Weet jij al welke scholing je wilt volgen?

Je kunt je nu direct aanmelden!