Fysiologie en pathologie van de baring

Scholingsinhoud
Accreditatie
Data scholing
Duur en kosten

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze scholing aan bod

De fysiologie
• De taak en verantwoordelijkheid van de kraamverzorgende
• De spontane partus
• Het begin van de bevalling
• Weeën
• De verschillende tijdperken van de baring
• Ontsluitingstijdperk
• Uitdrijvingstijdperk
• Nageboortetijdperk
• Vierde tijdperk

De pathologie
• De taak en verantwoordelijkheid van de kraamverzorgende Tijdens de ontsluitingsfase
• Weeënzwakte, niet vorderende ontsluiting
• Gebroken vliezen
• Meconiumhoudend vruchtwater Tijdens de uitdrijvingsfase
 • Weeënzwakte, niet vorderende uitdrijving
• Afwijkende hoofdligging
• Stuitligging
• Dwarsligging
• Episiotomie
• Expressie
• Navelstrengproblemen
• Ruptuur (sub- en totaalruptuur)
• Pasgeborene in slechte conditie Tijdens de nageboortefase
• Vastzittende placenta
• Ernstig bloedverlies Tijdens de vierde fase (2 uur post geboorte placenta)
• Fluxus en shock

 

Wanneer je deze scholing fysiek of digitaal volgt ontvang je 6 KCKZ punten. 

Wanneer je deze scholing via de e-learning volgt ontvang je 3 KCKZ punten. 

Neem contact met ons op voor beschikbare data via scholingen@geboortezorgacademie.nl.

Fysieke of digitale scholing

Duur 
De scholing duurt in totaal 6 uur:

• 2 uur voorbereiding
• 4 uur (digitale) scholing met docent.

Kosten
Deze scholing kost € 69,-. (Dit is inclusief cursusmateriaal.)

 

e-learning

Duur 
De e-learning duurt gemiddeld 3 uur.

Kosten
De e-learning kost € 39,95.