Opleiding tot kraamverzorgende – CZO branche erkend

Start in februari, mei, september en december

Meld je nu direct aan!

Volg ook de opleiding voor de kraamverzorgende van de toekomst.
Voor wie
Opleidingsinhoud
Informatie
Startmomenten en conceptrooster
Locaties
Vrijstellingen

Heb jij nog geen zorgachtergrond, maar wil je heel graag kraamverzorgende worden? En ben je bereid om net dat stapje extra te zetten om iemand te helpen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

Tijdens de opleiding tot kraamverzorgende word jij opgeleid tot kraamverzorgende en leer je ondersteunen bij persoonlijke verzorging, je helpt bij huishoudelijke taken en begeleidt dagelijkse activiteiten. Als kraamverzorgende zorg je voor een veilige start en de zelfredzaamheid van ouders. Daarnaast zorg je voor gezondere kinderen en moeders én voorkom je dure zorg nu en later.  

Toelatingscriteria

Jij:

 • bent 19 jaar of ouder. Ben je nog geen 19 jaar? Neem wel contact met ons op, samen zoeken we naar mogelijkheden voor jou! 
 • bent in het bezit van (minstens) één van de onderstaande diploma’s:
  • Een vmbo diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg)
  • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
  • MBO 2 of hoger
 • hebt een (leer)arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf van minimaal 24 uur per week. 
 • beheerst de Nederlandse taal (gemiddeld niveau 2F). Voor anderstaligen geldt het ERK-niveau B. Eventueel kan een niveautoets worden afgenomen.

Heb je al een diploma behaald in de zorg? Dan kan je vrijstellingen aanvragen om de opleiding sneller te doorlopen.  

Als kraamverzorgende heb je onder andere vier kerntaken:

 • (geïntegreerd) 3e trimester huisbezoek
 • Partusassistentie
 • Zorg tijdens het kraambed
 • Afstemming, registratie & overdracht van zorg

Bij al deze taken heeft de kraamzorg de volgende belangrijke functies: preventie & voorlichting, risicosignalering en zorg- en hulpverlening. Onder begeleiding van professionals die dicht bij de praktijk staan, leer je het vak van een kraamverzorgende. Zo bouw je brede kennis op en ben je na de opleiding klaar om aan de slag te gaan als kraamverzorgende.

Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende kerntaken, competenties en onderwerpen aan bod:

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

 • Je leert zorg bieden aan moeder en kind vanuit een zorgdossier (stelt deze mede op en bij)
 • Je leert alles over de persoonlijke verzorging van moeder, kind en hun omgeving
 • Je voert partusondersteuning uit en verleent vervroegde partusondersteuning
 • Je leert een crisissituatie te herkennen en in te handelen (EHBO, acute verloskunde, partusassistentie)
 • Je leert een zorgvrager te begeleiden
 • Je leert voorlichting geven op diverse gebieden aan ouders en hun omgeving
 • Je leert professioneel te communiceren met de ouders en andere disciplines betrokken bij de zorg (verloskundigen, ziekenhuis en JGZ medewerkers)
 • Je leert de zorgverlening te evalueren waarbij je leert feedback te geven en te ontvangen

Het uitvoeren van organisatie-en professie gebonden taken

 • Je werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • Je leert over kwaliteitszorg en hoe kwaliteit bevorderd kan worden. Die van jezelf en van de organisatie
 • Je leert over de ontwikkelingen van de integrale Geboortezorg en de rol van kraamzorg hierin
 • Je bevordert kwaliteitszorg

Bij de Geboortezorg Academie heb je te maken met kwalificerende examens. Deze examens worden zowel schriftelijk als in de praktijk geëxamineerd. Ga toetst de werkprocessen die voor het diploma kraamverzorgende van belang zijn. Hierbij wordt het beroepscompetentieprofiel (BCP) en de branchekwalificering kraamverzorgende als uitgangspunt genomen.

Wil je nog beter inzicht hebben in wat de functie kraamverzorgende inhoud klik hier.

Duur opleiding
15 maanden.

Niveau opleiding
Mbo niveau 3

Studiebelasting
Je volgt de opleiding in een combinatie van werken en leren. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De totale studiebelasting is 1200 uur. Tijdens je opleiding volg je 300 uren aan theorie welke onderverdeeld zijn in 192 uur begeleide onderwijstijd (contacturen) en 108 uur zelfstudie, e-learning en huiswerkopdrachten.

BPV-uren
Van de 1200 uur studiebelasting volg je er 900 tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). 

Kosten
€2.795,00 (inclusief €175,- aanmeldkosten)

Certificering/diploma
Na het afronden van de opleiding heb je het branche erkende diploma Kraamverzorgende niveau 3 en bijbehorende speld, het certificaat kinder-EHBO/ babyreanimatie en het certificaat Acute Verloskunde.

Toelatingsprocedure

 • Nadat je je hebt aangemeld kan er een intakegesprek plaats vinden. Dit is afhankelijk van het wel of niet hebben van een leerbedrijf.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Leerarbeidsovereenkomst
Je treedt in dienst bij een kraamzorgorganisatie. Je sluit dan samen met je werkgever een leerarbeidsovereenkomst af voor minimaal 24 uur per week. Heb je nog geen overeenkomst met een werkgever? De Geboortezorg Academie helpt je met het vinden van een voor jou geschikte kraamzorgorganisatie

Meer informatie?
Bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen. Klik hier.

De volgende startmomenten voor 2024 zijn:

 • 02 Sep 2024 (week 36) Aanmelden kan t/m 02 aug 2024
 • 02 Dec 2024 (week 49) Aanmelden kan t/m 02 nov 2024

Een reguliere lesweek bevat twee à drie klassikale lesdagen, deze zullen overdag plaatsvinden tussen 9.00u – 16.00u.

Klik hier voor het conceptrooster!

 

Amsterdam (regio)
Eindhoven (regio)
Nijmegen (regio)
Rotterdam (regio)
Hengelo
Zwolle
Utrecht (regio)
Digitaal

Bij je aanmelding geef je jouw eerste en jouw tweede keus voor een locatie door op ons aanmeldformulier.
We plannen je dan i.p. in op je eerste of tweede keus.

Wanneer je kiest voor de digitale klas, houdt er dan rekening mee dat de examens en een aantal lessen,
zoals bijvoorbeeld EHBO en Acute verloskunde op onze leslocatie in de regio Utrecht plaatsvinden.
Ook bij digitaal onderwijs wordt verwacht dat je de gehele lesdag actief deelneemt aan de lessen tussen 9.00-16.00 uur.

Staat jouw gewenste locatie er niet bij, of wil je graag de opleiding incompany aanbieden?

Vraag naar de mogelijkheden!

Duur opleiding en opleidingskosten
De opleiding tot kraamverzorgende heeft een duur van 15 maanden. Mochten er vrijstellingen worden toegewezen, kan dit betekenen dat de opleiding in een kortere periode afgerond kan worden. De minimale duur van de opleiding met vrijstellingen zal 4 maanden zijn. De duur en de kosten van de opleiding worden aangepast naar het ‘op maat’-traject.

Aanvraagprocedure vrijstellingen
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling zal er een aanvraag ingediend moeten worden. In bijgevoegd aanvraagformulier kan je terugvinden waar vrijstellingen voor aangevraagd kunnen worden. Bij dit aanvraagformulier wordt er bewijsmateriaal aangeleverd waaruit blijkt dat jij eerder verworden competenties bezit. De vrijstellingen kunnen alleen toegewezen worden bij de inschrijving, eenmaal gestart met de opleiding kunnen er geen vrijstellingen meer aangevraagd worden. Hier vind je meer informatie over de procedure.

Hieronder zie je een tweetal voorbeelden;

Voorbeeld 1

Je hebt een diploma verzorgende-IG en hebt gewerkt in de zorg. Je kunt een aanvraag doen voor een vrijstelling Anatomie-Fysiologie en BPV-uren. De duur van de opleiding zal wanneer de vrijstelling wordt toegekend 7 maanden zijn. De kosten van de opleiding worden aangepast, het vak Anatomie en Fysiologie en het aantal maanden opleidingsduur zal in mindering worden gebracht.

 Voorbeeld 2

Je hebt een diploma Kraamverzorgende maar je hebt de registratie laten verlopen. In deze situatie doorloop je eerst de Beslisboom van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) om te kijken of je de opleiding moet volgen. Wanneer je aan de hand van de beslisboom de opleiding moet volgen kan je vrijstellingen vragen voor het vak Anatomie en Fysiologie, Kraamzorg Basis en BPV. Je zal de vakken Kraamzorg Verdieping, Deskundigheidsbevordering, EHBO en Acute Verloskunde volgen en zal, afhankelijk van jouw werkervaring aan een minimum van 240 BPV uren moeten voldoen. Dit is een uitzonderingsgeval, de opleiding zal korten kunnen duren dan 6 maanden, maar minimaal 4 maanden. De kosten van de opleiding worden aangepast, de vakken Anatomie en Fysiologie, Kraamzorg Basis en het aantal maanden opleidingsduur zullen in mindering worden gebracht.