Over Geboortezorg Academie

Specialist in de geboortezorg

De Geboortezorg Academie leidt de kraamverzorgende van de toekomst op. Kraamverzorgenden worden opgeleid via een branche-opleiding die past bij de sector én voldoet aan de branchekwalificering Kraamverzorgende en het beroepscompetentieprofiel kraamverzorgende. Er wordt rekening gehouden met de regionale ontwikkelingen (in- en uitstroom, verwachtte geboortes) benodigde/beschikbare praktijkplaatsen. Op die manier wordt ingespeeld op de (arbeids)markt.

Deskundig

Het onderwijs wordt gegeven door professionals uit de praktijk. De kraamverzorgende bezit kennis over de geboortezorg van nu!

Kwalitatief

Onderwijs is doelmatig en kwalitatief hoogwaardig. Kraamzorgorganisaties kunnen er verzekerd van zijn dat kraamverzorgenden dezelfde kennis en vaardigheden hebben, waardoor de kwaliteit van de geleverde kraamzorg overal in Nederland even hoog is.

Professionalisering

De Geboortezorg Academie is gericht op de professionalisering van de kraamverzorgende. In de toekomst bestaat de mogelijkheid tot een doorlopende leerlijn in de sector geboortezorg voor kraamverzorgenden die een opleiding aan de Geboortezorg Academie volgen.

Profilering

De Geboortezorg Academie draagt bij aan de profilering van de kraamverzorgende en de sector.

Visie

De ontwikkelingen in de kraamzorg noodzaken een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de kraamzorg als beroepsgroep. Kraamverzorgenden, managers, docenten en werkgevers werken samen en leren van elkaar door de wisselwerking van het opdoen van kennis en het werken in de praktijk. Gezamenlijk ontstaat een leerproces waarbij leerlingen zich ontwikkelen tot kraamzorgprofessionals die vakbekwaam zijn en kwalitatief goede zorg leveren.

Waarom kiezen voor de Geboortezorg Academie?

  • Ga is alleen gericht op kraamzorg.
  • Het streven is om leerlingen na 1 jaar al te registreren bij KCKZ.
  • Ga neemt geen vakanties op in de roosters, dit kun je als organisatie zelf afstemmen.
  • Leerlingen krijgen al acute verloskunde en EHBO & reanimatie.
  • Het is gunstig geprijsd. Boeken etc. zijn inbegrepen in de prijs, er zitten geen addertjes onder het gras.
  • Het onderwijs wordt gegeven door professionals uit de praktijk.
  • De kraamverzorgende bezit na de opleiding kennis over de geboortezorg van nu.
  • Het onderwijs is doelmatig en kwalitatief hoogwaardig.
  • Kraamzorgorganisaties hebben geen invloed op de inhoud, hiermee voorkomen we dat de opleiding gericht is op één organisatie. Zo voorkomen we wildgroei en zijn alle leerlingen op hetzelfde – hoge – niveau opgeleid.
  • Ga leidt leerlingen van alle leeftijden op. Je vindt bij Ga leerlingen van 21 jaar, maar ook van 58 jaar. De minimale leeftijd om te starten met de opleiding is 21 jaar. 

Werken bij Geboortezorg Academie?

Wij staan altijd open voor nieuw talent