Over Geboortezorg Academie

Specialist in de geboortezorg

De Geboortezorg Academie leidt de kraamverzorgende van de toekomst op. Kraamverzorgenden worden opgeleid via een branche-opleiding die past bij de sector én voldoet aan de branchekwalificering Kraamverzorgende en het beroepscompetentieprofiel kraamverzorgende. Er wordt rekening gehouden met de regionale ontwikkelingen (in- en uitstroom, verwachte geboortes) benodigde/beschikbare praktijkplaatsen. Op die manier wordt ingespeeld op de (arbeids)markt.

Deskundig

Het onderwijs wordt gegeven door professionals uit de praktijk. De kraamverzorgende bezit kennis over de geboortezorg van nu!

Kwalitatief

Onderwijs is doelmatig en kwalitatief hoogwaardig. Kraamzorgorganisaties kunnen er verzekerd van zijn dat kraamverzorgenden dezelfde kennis en vaardigheden hebben, waardoor de kwaliteit van de geleverde kraamzorg overal in Nederland even hoog is.

Professionalisering

De Geboortezorg Academie is gericht op de professionalisering van de kraamverzorgende. In de toekomst bestaat de mogelijkheid tot een doorlopende leerlijn in de sector geboortezorg voor kraamverzorgenden die een opleiding aan de Geboortezorg Academie volgen.

Profilering

De Geboortezorg Academie draagt bij aan de profilering van de kraamverzorgende en de sector.

Visie

De ontwikkelingen in de kraamzorg noodzaken een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de kraamzorg als beroepsgroep. Kraamverzorgenden, managers, docenten en werkgevers werken samen en leren van elkaar door de wisselwerking van het opdoen van kennis en het werken in de praktijk. Gezamenlijk ontstaat een leerproces waarbij leerlingen zich ontwikkelen tot kraamzorgprofessionals die vakbekwaam zijn en kwalitatief goede zorg leveren.

Waarom kiezen voor de Geboortezorg Academie?

  • Het onderwijs is doelmatig en kwalitatief hoogwaardig.
  • Geboortezorg Academie (GA) is expliciet gericht op kraamzorg.
  • Er geldt een basisstandaard voor elke opleiding. Kraamzorgorganisaties hebben voortdurend gezamenlijk invloed op het verbeteren van deze basisstandaard. Zo zorgen we er in de kraamzorgsector met elkaar voor dat alle leerlingen op hetzelfde – hoge – niveau zijn opgeleid.
  • De kraamverzorgende bezit na de opleiding kennis over de geboortezorg van nu.
  • De kraamverzorgende kan zich na het behalen van het diploma registreren bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Voor de volledige opleiding is dit na 1 jaar.
  • De opleiding is inclusief de certificaten acute verloskunde en EHBO & reanimatie.
  • Het onderwijs wordt gegeven door professionals uit de praktijk.
  • Ga leidt leerlingen van alle leeftijden op. Je vindt bij Ga leerlingen van 19 jaar, maar ook van 58 jaar. De minimale leeftijd om te starten met de opleiding is 19 jaar. 
  • Ga neemt geen vakanties op in de roosters, de kraamzorgorganisatie stemt dit zelf af.
  • De prijs van de opleiding is inclusief. Er zijn geen verborgen kosten en er zitten geen addertjes onder het gras.

Werken bij Geboortezorg Academie?

Wij staan altijd open voor nieuw talent