Disclaimer

Algemeen
De pagina’s en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Stichting Geboortezorg Academie hierna te noemen de Geboortezorg Academie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Geboortezorg Academie.

Betrouwbaarheid en actualiteit
De Geboortezorg Academie besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Geboortezorg Academie niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Geboortezorg Academie dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Geboortezorg Academie verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Geboortezorg Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Geboortezorg Academie alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. 

Sites derde partijen
Geboortezorg Academie is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Geboortezorg Academie kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

Algemene voorwaarden
Bij overeenkomsten met de Geboortezorg Academie zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De Geboortezorg Academie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.

Nederlands wetgeving
Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.