Vroegsignalering, meldcode en Shaken Baby Syndroom

Scholingsinhoud
Accreditatie
Data scholing
Duur en kosten

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze scholing aanbod

Risicofactoren en beschermende factoren
• Risicosignalenlijst van TNO
• De signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
• Communicatie en rapportage in zorgelijke situaties
• Sociale kaart, ketenzorg en overdracht

De vernieuwde meldcode en de 5 stappen
• Het afwegingskader
• Wat doe je bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
• Hoe voer je een gesprek met ouders 
• Hoe maak je een goed verslag
• Wat doet Veilig Thuis
• Wat is de kindcheck en wanneer pas je die toe

 

Als je deze scholing fysiek of digitaal volgt ontvang je 6 KCKZ punten. 

Als je de e-learning Meldcode en vroegsignalering volgt ontvang je 3 KCKZ punten. 

Als je de e-learning Shaken Baby Syndroom volgt ontvang je 1 KCKZ punten. 

Geen evenementen gevonden!
Fysieke of digitale scholing

Duur 
De scholing duurt in totaal 6 uur:

• 2 uur voorbereiding
• 3 uur digitale scholing met docent.

Kosten
Deze scholing kost € 69,-. (Dit is inclusief cursusmateriaal.)

 

e-learning Meldcode en Vroegsignalering 

Duur 
De e-learning duurt gemiddeld 3 uur.

Kosten
De e-learning kost € 39,95.

 

e-learning Shaken Baby Syndroom

Duur 
De e-learning duurt gemiddeld 1 uur.

Kosten
De e-learning kost € 39,95.