Vroegsignalering, meldcode en Shaken Baby Syndroom

Scholingsinhoud
Accreditatie
Data scholing
Duur en kosten

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze scholing aanbod

Risicofactoren en beschermende factoren
• Risicosignalenlijst van TNO
• De signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
• Communicatie en rapportage in zorgelijke situaties
• Sociale kaart, ketenzorg en overdracht

De vernieuwde meldcode en de 5 stappen
• Het afwegingskader
• Wat doe je bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
• Hoe voer je een gesprek met ouders 
• Hoe maak je een goed verslag
• Wat doet Veilig Thuis
• Wat is de kindcheck en wanneer pas je die toe

Shaken Baby Syndroom

• Kindermishandeling
• Wat is het Shaken baby syndroom
• Preventie
• Oorzaken
• Gevolgen
• Diagnostiek

Wanneer je deze scholing fysiek of digitaal volgt ontvang je 6 KCKZ punten. 

 

Wanneer je de e-learning vroegsignalering en de meldcode volgt ontvang je 3 KCKZ punten. 

Wanneer je de e-learning Shaken Baby Syndroom volgt ontvang je 1 KCKZ punten. 

Neem contact met ons op voor beschikbare data via scholingen@geboortezorgacademie.nl.

Fysieke of digitale scholing

Duur 
De scholing duurt in totaal 6 uur:

• 2 uur voorbereiding
• 4 uur (digitale) scholing met docent.

Kosten
Deze scholing kost € 69,-. (Dit is inclusief cursusmateriaal.)

 

e-learning Meldcode en Vroegsignalering 

Duur 
De e-learning duurt gemiddeld 3 uur.

Kosten
De e-learning kost € 39,95.

 

e-learning Shaken Baby Syndroom

Duur 
De e-learning duurt gemiddeld 1 uur.

Kosten
De e-learning kost € 24,95.