Vrijstellingen voor de opleiding tot kraamverzorgende

Start februari, mei, september en december

Vrijstellingen

Duur opleiding en opleidingskosten
De opleiding tot kraamverzorgende heeft een duur van 15 maanden. Mochten er vrijstellingen worden toegewezen, kan dit betekenen dat de opleiding in een kortere periode afgerond kan worden. De minimale duur van de opleiding met vrijstellingen zal 4 maanden zijn. De duur en de kosten van de opleiding worden aangepast naar het ‘op maat’-traject.

Aanvraagprocedure vrijstellingen
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling zal er een aanvraag ingediend moeten worden. In bijgevoegd aanvraagformulier kan je terugvinden waar vrijstellingen voor aangevraagd kunnen worden. Bij dit aanvraagformulier wordt er bewijsmateriaal aangeleverd waaruit blijkt dat jij eerder verworden competenties bezit. De vrijstellingen kunnen alleen toegewezen worden bij de inschrijving, eenmaal gestart met de opleiding kunnen er geen vrijstellingen meer aangevraagd worden. Hier vind je meer informatie over de procedure.

Hieronder zie je een tweetal voorbeelden;

Voorbeeld 1

Je hebt een diploma verzorgende-IG en hebt gewerkt in de zorg. Je kunt een aanvraag doen voor een vrijstelling Anatomie-Fysiologie en BPV-uren. De duur van de opleiding zal wanneer de vrijstelling wordt toegekend 7 maanden zijn. De kosten van de opleiding worden aangepast, het vak Anatomie en Fysiologie en het aantal maanden opleidingsduur zal in mindering worden gebracht.

 Voorbeeld 2

Je hebt een diploma Kraamverzorgende maar je hebt de registratie laten verlopen. In deze situatie doorloop je eerst de Beslisboom van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) om te kijken of je de opleiding moet volgen. Wanneer je aan de hand van de beslisboom de opleiding moet volgen kan je vrijstellingen vragen voor het vak Anatomie en Fysiologie, Kraamzorg Basis en BPV. Je zal de vakken Kraamzorg Verdieping, Deskundigheidsbevordering, EHBO en Acute Verloskunde volgen en zal, afhankelijk van jouw werkervaring aan een minimum van 240 BPV uren moeten voldoen. Dit is een uitzonderingsgeval, de opleiding zal korten kunnen duren dan 6 maanden, maar minimaal 4 maanden. De kosten van de opleiding worden aangepast, de vakken Anatomie en Fysiologie, Kraamzorg Basis en het aantal maanden opleidingsduur zullen in mindering worden gebracht.

Meld je nu direct aan!

Volg ook de opleiding voor de kraamverzorgende van de toekomst.