Vrijstellingen voor de opleiding tot kraamverzorgende

Start februari, mei, september en december

Vrijstellingen

Aanvraagprocedure vrijstellingen
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling zal er een aanvraag ingediend moeten worden. In bijgevoegd aanvraagformulier kan je terugvinden waar vrijstellingen voor aangevraagd kunnen worden. Bij dit aanvraagformulier wordt er bewijsmateriaal aangeleverd waaruit blijkt dat jij eerder verworden competenties bezit. De vrijstellingen kunnen alleen toegewezen worden bij de inschrijving, eenmaal gestart met de opleiding kunnen er geen vrijstellingen meer aangevraagd worden. Hier vind je meer informatie over de procedure.

Duur opleiding en opleidingskosten
De opleiding tot kraamverzorgende heeft een duur van 15 maanden. Mochten er vrijstellingen worden toegewezen, kan dit betekenen dat de opleiding in een kortere periode afgerond kan worden. De minimale duur van de opleiding met vrijstellingen zal 4 maanden zijn. De kosten van de opleiding zijn €2495,- maar kunnen worden aangepast naar het ‘op maat’-traject. Hieronder zie je een tweetal voorbeelden.

Voorbeeld 1
Je hebt de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 afgerond. Je kan vrijstelling vragen voor het vak Anatomie en Fysiologie en beroepspraktijkvorming (BPV). In zeven maanden zal je de vakken Kraamzorg Basis, Kraamzorg Verdieping, Deskundigheidsbevordering, EHBO en Acute Verloskunde volgen en zal aan een minimum van 440 BPV uren moeten voldoen. De kosten van de opleiding worden aangepast, in mindering wordt het vak Anatomie en Fysiologie en maanden opleidingsduur. De kosten zullen voor dit traject 1553,- zijn.

 Voorbeeld 2
Je hebt een diploma Kraamverzorgende maar je hebt de registratie laten verlopen. Je bent langer dan 1 jaar geleden, maar korter dan 3 jaar geleden werkzaam en geregistreerd geweest. Je kan vrijstellingen vragen voor het vak Anatomie en Fysiologie, Kraamzorg Basis en BPV. Je zal de vakken Kraamzorg Verdieping, Deskundigheidsbevordering, EHBO en Acute Verloskunde volgen en zal aan een minimum van 240 BPV uren moeten voldoen. Dit is een uitzonderingsgeval, de opleiding zal korten kunnen duren dan 6 maanden, maar minimaal 4 maanden. De kosten van de opleiding worden aangepast, in mindering worden de vakken Anatomie en Fysiologie en Kraamzorg Basis en het aantal maanden m.b.t. BPV worden gebracht. 

 

 

Meld je nu direct aan!

Volg ook de opleiding voor de kraamverzorgende van de toekomst.